środa, 17 lipca, 2024

Strona głównaMarketingWskaźniki efektywności w e-commerce

Wskaźniki efektywności w e-commerce

W dzisiejszym wpisie na naszym blogu przyjrzymy się kluczowym wskaźnikom efektywności w e-commerce. Prowadzenie sklepu online może być ekscytującym doświadczeniem, ale aby osiągnąć sukces, musimy wiedzieć, jak mierzyć wyniki naszego biznesu. Wskaźniki efektywności stanowią cenne narzędzie, które pozwala nam zrozumieć, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Warto zanurzyć się w tych liczbach i odpowiednio na nie zareagować.

Wskaźnik konwersji (Conversion Rate)

Wskaźnik konwersji jest jednym z kluczowych wskaźników efektywności w e-commerce. Jego głównym celem jest pomiar skuteczności naszego sklepu internetowego w przekształcaniu odwiedzających stronę w rzeczywistych klientów dokonujących zakupu. Stanowi on jeden z najważniejszych wskaźników w analizie efektywności działań marketingowych oraz jakości oferty produktowej.

Wskaźnik konwersji oblicza się jako stosunek liczby zrealizowanych transakcji do liczby unikalnych odwiedzających stronę internetową. Wyrażony jest najczęściej jako procent i można go przedstawić za pomocą poniższego wzoru:

Na przykład, jeśli w ciągu danego miesiąca mieliśmy 5000 unikalnych odwiedzających naszą stronę e-commerce i dokonaliśmy 250 transakcji, wskaźnik konwersji wynosiłby:

Wskaźnik konwersji = (250 / 5000) * 100% = 5%

Wysoki wskaźnik konwersji wskazuje na to, że nasza strona jest skuteczna w przekonywaniu odwiedzających do dokonania zakupu. Może to oznaczać, że oferujemy produkty, które spełniają oczekiwania klientów, a także zapewniają łatwość i przejrzystość procesu zakupowego. Wartościowy i angażujący content, dobrze zoptymalizowane zdjęcia produktów, czy wygodny proces płatności mogą również przyczynić się do zwiększenia wskaźnika konwersji.

Z drugiej strony, niski wskaźnik konwersji może sugerować, że mamy problemy z konwersją odwiedzających na klientów. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak:

 • Zbyt skomplikowany proces zakupowy lub brak wyraźnych CTA (Call-to-Action) zachęcających do zakupu.
 • Niewystarczająco atrakcyjna oferta produktowa, której nie spełniają oczekiwania klientów.
  Niewłaściwie dopasowane ceny w porównaniu z konkurencją.
 • Problemy techniczne, takie jak długie czasy ładowania strony czy błędy na stronie.

Wskaźnik koszyka (Cart Abandonment Rate)

Wskaźnik koszyka mierzy liczbę klientów, którzy dodali produkty do koszyka, ale nie dokończyli zakupu. Wysoki wskaźnik może być sygnałem, że proces zakupowy jest zbyt skomplikowany, ceny są nieatrakcyjne lub wymaga wprowadzenia różnych usprawnień. Analiza tego wskaźnika pozwoli nam lepiej zrozumieć, co powoduje rezygnację klientów i jak temu zaradzić.

Obliczenie wskaźnika koszyka jest stosunkowo proste. Wymaga zidentyfikowania liczby sesji, w których produkty zostały dodane do koszyka, a następnie liczby sesji, które zakończyły się zakupem. Wskaźnik koszyka można obliczyć według poniższego wzoru:

Na przykład, jeśli mieliśmy 1000 sesji, w których produkty zostały dodane do koszyka, a tylko 600 z tych sesji zakończyło się zakupem, wskaźnik koszyka wynosiłby:

Wskaźnik koszyka = ((1000 – 600) / 1000) * 100% = 40%

Wysoki wskaźnik koszyka wskazuje na to, że mamy problem z przekształceniem zainteresowania klientów w finalne transakcje. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn, które mogą wpływać na zwiększenie wskaźnika koszyka, takie jak:

 • Skomplikowany proces zakupowy: Jeśli proces zakupowy jest zbyt skomplikowany, wymaga za dużo kroków lub zgłaszania niepotrzebnych danych, klient może się zniechęcić i zrezygnować.
 • Wysokie koszty wysyłki lub dodatkowe opłaty: Wysokie koszty wysyłki lub niespodziewane dodatkowe opłaty mogą zniechęcić klientów do sfinalizowania zakupu.
 • Konieczność rejestracji konta: Wymóg rejestracji konta przed zakupem może być uciążliwy dla klientów i powodować, że porzucą koszyk.
 • Brak opcji płatności: Jeśli sklep online nie oferuje preferowanych przez klientów opcji płatności, może to skutkować rezygnacją z zakupu.
 • Niski poziom zaufania: Brak zaufania do sklepu online, na przykład z powodu braku recenzji lub braku dostatecznych informacji o polityce zwrotów, może powodować porzucenie koszyka.

Aby zredukować wskaźnik koszyka i zwiększyć liczbę zakończonych transakcji, warto skupić się na usprawnianiu procesu zakupowego, oferowaniu konkurencyjnych cen i atrakcyjnych promocji, a także budowaniu zaufania do sklepu poprzez wyraźne informacje o politykach zwrotów i gwarancji. Jeśli ścieżka zakupowa jest już zoptymalizowana, a problem wciąż istnieje, warto wykorzystać system marketing automation i stworzyć w nim kampanię ratującą koszyki zakupowe.

Wskaźnik średniego czasu trwania wizyty (Average Session Duration)

Wskaźnik ten pokazuje, ile czasu użytkownicy spędzają na naszej stronie podczas jednej wizyty. Wyższa średnia czasu trwania może wskazywać na interesujący i angażujący content oraz wygodę w poruszaniu się po stronie. To pozytywnie wpłynie na doświadczenie klienta oraz zaufanie do naszego sklepu.

Obliczenie wymaga zsumowania czasu spędzonego przez wszystkich użytkowników na stronie i podzielenia go przez liczbę wszystkich sesji. Następnie wynik przelicza się na średnią wartość, np. minutę lub sekundę.

Wskaźnik średniego czasu trwania wizyty można obliczyć według poniższego wzoru:

Na przykład, jeśli suma czasu spędzonego przez użytkowników wynosi 25 000 minut, a liczba sesji to 5 000, wskaźnik średniego czasu trwania wizyty wynosi:

Wskaźnik średniego czasu trwania wizyty = 25 000 / 5 000 = 5 minut

Wysoki wskaźnik średniego czasu trwania wizyty jest zazwyczaj pozytywnym sygnałem i wskazuje na to, że strona sklepu internetowego jest angażująca i przyciąga uwagę odwiedzających. Oznacza to, że użytkownicy są zainteresowani prezentowanymi treściami, produktami, artykułami lub innymi elementami, które przyciągają uwagę i zatrzymują ich na stronie przez dłuższy czas.

Wysoki wskaźnik średniego czasu trwania wizyty może być efektem:

 • Wartościowych i angażujących treści, takich jak artykuły, przewodniki, recenzje, opisy produktów itp.
 • Przyjaznego i intuicyjnego interfejsu, który zachęca użytkowników do dłuższego pozostawania na stronie.
 • Interaktywnych elementów, takich jak wideo, quizy, ankiety, które angażują użytkowników.

Z drugiej strony, niski wskaźnik średniego czasu trwania wizyty może wskazywać na problemy związane z atrakcyjnością i użytecznością strony. Może to wynikać z:

 • Niejasnych i chaotycznych układów stron, które utrudniają odnalezienie potrzebnych informacji.
 • Braku interesujących treści lub nieaktualnych produktów.
 • Długich czasów ładowania strony, które zniechęcają użytkowników do dłuższego pozostawania na stronie.

Wskaźnik zwrotów (Return Rate)

Wskaźnik ten pokazuje procent klientów, którzy zdecydowali się na zwrot zakupionego towaru. Wysoki wskaźnik zwrotów może być zwiastunem problemów z jakością produktów, nieprecyzyjnym opisem lub problemami z logistyką. Monitorowanie tego wskaźnika pomoże nam zidentyfikować potencjalne problemy i podejmować odpowiednie działania naprawcze. Wysoki wskaźnik może być sygnałem, że proces zakupowy jest zbyt skomplikowany, ceny są nieatrakcyjne lub wymaga wprowadzenia różnych usprawnień. Analiza tego wskaźnika pozwoli nam lepiej zrozumieć, co powoduje rezygnację klientów i jak temu zaradzić.

Obliczenie wskaźnika zwrotów wymaga zidentyfikowania liczby zwrotów w określonym okresie i podzielenia jej przez liczbę wszystkich sprzedanych produktów w tym samym okresie. Następnie wynik przelicza się na procent, aby uzyskać wskaźnik zwrotów.

Wskaźnik zwrotów można obliczyć według poniższego wzoru:

Na przykład, jeśli w danym miesiącu mieliśmy 50 zwrotów, a sprzedaliśmy 1000 produktów, wskaźnik zwrotów wynosiłby:

Wskaźnik zwrotów = (50 / 1000) * 100% = 5%

Warto zaznaczyć, że wskaźnik zwrotów może różnić się w zależności od branży i rodzaju produktów oferowanych przez sklep e-commerce. Wysoki wskaźnik zwrotów może wskazywać na kilka potencjalnych problemów:

 • Jakość produktów: Jeśli klienci dokonują zwrotów ze względu na niską jakość produktów lub różnice między tym, co zostało dostarczone, a tym, co zostało opisane na stronie, może to negatywnie wpłynąć na reputację sklepu.
 • Brak dokładnych opisów i zdjęć produktów: Nieprecyzyjne lub niewystarczające opisy oraz zdjęcia produktów mogą prowadzić do niezgodności oczekiwań klientów i rzeczywistego produktu.
 • Trudności w wyborze odpowiedniego produktu: Brak lub niewystarczające informacje o produktach może sprawić, że klienci dokonują zakupu, ale po otrzymaniu towaru stwierdzają, że nie spełnia on ich potrzeb.
 • Problemy z logistyką i dostawą: Opóźnienia w dostawie lub uszkodzone przesyłki mogą skłonić klientów do zwrotów.

Wysoki wskaźnik zwrotów może negatywnie wpłynąć na rentowność i wizerunek sklepu e-commerce. Dlatego ważne jest, aby monitorować ten wskaźnik i podejmować działania mające na celu zmniejszenie liczby zwrotów. Niektóre z działań naprawczych mogą obejmować:

 • Poprawę jakości produktów i dostarczanie dokładnych opisów oraz zdjęć.
 • Udostępnianie łatwego w użyciu systemu zwrotów i wymiany towarów.
 • Skupienie się na obsłudze klienta i reagowanie na ich pytania i zażalenia.
 • Analizowanie przyczyn zwrotów i podejmowanie działań mających na celu ich minimalizację.
 • Odpowiednie zarządzanie wskaźnikiem zwrotów pozwala na zwiększenie satysfakcji klientów, budowanie lojalności oraz poprawę efektywności naszego sklepu e-commerce.

Wskaźnik wartości koszyka (Average Order Value – AOV)

Wskaźnik AOV odzwierciedla średnią wartość zamówienia dokonanego przez klienta. Wzrost tego wskaźnika może wpłynąć pozytywnie na nasze zyski. Przykładowo, strategie up-sellingu i cross-sellingu mogą przyczynić się do zwiększenia wartości zamówień. Zrozumienie preferencji klientów pozwala nam lepiej dostosować ofertę i rekomendacje produktów.

Obliczenie wskaźnika wartości koszyka jest proste. Wymaga zsumowania wartości wszystkich zamówień w danym okresie i podzielenia ich przez liczbę wszystkich zamówień. Następnie wynik przelicza się na średnią wartość.

Wskaźnik wartości koszyka można obliczyć według poniższego wzoru:

Na przykład, jeśli wartość wszystkich zamówień w danym okresie wynosi 25 000 zł, a liczba wszystkich zamówień to 500, wskaźnik wartości koszyka wynosi:

Wskaźnik wartości koszyka (AOV) = 25 000 zł / 500 = 50 zł

Wysoki wskaźnik wartości koszyka jest korzystnym sygnałem, ponieważ oznacza, że klienci składają zamówienia na produkty o wyższej wartości, co wpływa pozytywnie na nasze przychody. Istnieje kilka sposobów, aby zwiększyć wartość koszyka:

 • Strategia up-sellingu i cross-sellingu: Proponowanie klientom produkty o wyższej wartości, które uzupełniają ich aktualne zakupy lub stanowią ich ulepszoną wersję.
 • Programy lojalnościowe: Oferta punktów lojalnościowych, rabatów lub nagród za większe zamówienia, co skłoni klientów do większych zakupów.
 • Darmowa wysyłka przy większych zamówieniach: Zachęta do zwiększenia wartości koszyka poprzez oferowanie darmowej wysyłki przy zakupach powyżej określonej kwoty.
 • Pakiety produktów: Tworzenie pakietów produktów lub zestawów z dodatkowymi korzyściami lub rabatami, co zwiększa atrakcyjność większych zamówień.

Z drugiej strony, niski wskaźnik wartości koszyka może być wynikiem:

 • Niewystarczającej różnorodności produktów w ofercie, co ogranicza potencjalne dodatkowe zakupy.
 • Niskich cen produktów, które mogą zachęcać klientów do dokonywania mniejszych zamówień.
 • Braku strategii up-sellingu i cross-sellingu, które promują zakup produktów o wyższej wartości.

Pamiętajmy, że te wskaźniki to tylko początek analizy efektywności naszego sklepu online. Kluczem do sukcesu jest systematyczna analiza danych, odpowiednie działania korygujące oraz zrozumienie potrzeb i preferencji klientów.

RELATED ARTICLES

Popularne

Mamy 2023!!!
Rozbrykaj swój sklep na dobre!
Raz w tygodniu dostaniesz od nas konkretną porcję wiedzy: 1 artykuł, 1 szybką poradę, 1 narzędzie.
Mamy 2023!
Rozbrykaj swój sklep na dobre!
Raz w tygodniu dostaniesz od nas konkretną porcję wiedzy: 1 artykuł,
1 szybką poradę,
1 narzędzie.
Szukasz automatyzacji dla e-commerce?
We wtorek organizujemy bezpłatny webinar o Marketing Automation